TEKNİK BİLGİLER

Dikişsiz Boru Üretimi
Dikişsiz boruların üretimi iki yöntemle yapılabilir.
a-) Ekstrüzyon ile boru üretimi
b-) Özel haddeleme yöntemleriyle boru üretimi
Bu boruların üretimi genellikle sıcak işlemle ancak çok yumuşak metalik malzemelerde soğuk işlemle yapılır.

a-) Ekstrüzyon ile Boru Üretimi
Boru ekstrüzyonunda kullanılan silindirik metalik bloklar (takozlar), dolu veya delikli olabilir. Direkt ekstrüzyonla dolu ve delikli takozlardan endirekt ekstrüzyonda ise sadece delikli takozlardan boru üretilir.
Boru ekstrüzyonunda pistonun ucuna bir malafa takılarak boru kesiti elde edilir. Şekilde görüldüğü gibi pistonun ucuna bağlanan malafa sabit, hareketli ve delme malafası olarak üç şekilde bağlanır.

b-) Özel Haddeleme Yöntemleri ile Dikişsiz Boru Üretimi
Bu yöntemle dikişsiz boru üretiminde prensip silindirik metal bloğunun sıcak işlemle delinmesidir. Bundan sonraki üretim kademeleri boru çapına ve et kalınlığına bağlı değişmektedir. Mannesmann boru üretim yöntemi olarak bilinen yöntemde sıcak silindirik blok, eksenleri birbirine göre az eğik olan ve aynı yönde dönen iki merdane ve delme işlemini gerçekleştiren bir zımba ile kalın et kalınlığında boru halinde getirir.
Loading...

Ağırlık Hesaplama


0Kg.
* Zorunlu
Kullanılan Kısaltmalar
Kısaltma Standartların Açılımı Türkçe Karşılığı
ANSI American National Standarts Instute Amerika Ulusal Standarlar Enstitüsü
API American Petroleum Instute Amerikan Petrol Enstitüsü
ASME American Society of Mechanical Engineers Aerika Makine Mühendisleri Birliği
ASTM ASTM International Amerikan Test ve Malzemeler Birliği
BSI British Standards Institution İngiltere Standartları
DIN Deutsches Institute for Normung Alman Standartlar Enstitüsü
EN European Standards Avrupa Normu
GOST State Standards of Soviet Rusya Standartlar Birliği
JIS Japan Industrial Standards Japonya Standartlar Enstitüsü
NF Norme Francise Fransa Standartları
Uygulanan Standartlar
Standart Konusu
DIN 1615 Özel kalite istekleri içermeyen dikişli alaşımsız çelik borular
DIN 1626 Özel kalite istekleri içeren dikişli alaşımsız çelik borular
DIN 1628 Çok yüksek kalite istekleri içeren dikişli alaşımsız çelik borular
DIN 1629 Özel kalite istekleri içeren dikişsiz alaşımsız çelik borular
DIN 1630 Çok yüksek kalite istekleri içeren dikişsiz alaşımsız çelik borular
DIN 2391 Dikişsiz ve soğuk çekilmiş hassas borular
DIN 2393 Dikişli ve soğuk çekilmiş hassas borular
DIN 2394 Dikişli hassas borular
DIN 2395 Genel kullanım amaçlı hassas profiller
DIN 2440 Dikişli ve dikişsiz orta ağırlıkta diş açılmayan uygun borular
DIN 2441 Özel kalite istekleri içermeyen dikişli alaşımsız çelik borular
DIN 2442 Dikişli ve dikişsiz özel kalite, dişli manşonlu borular, anma basıncı 1-100 Atm
DIN 2448 Dikişsiz çelik çekme boru ebad ve ağırlıkları
DIN 2462 Dikişsiz paslanmaz çelik borular (Krom-nikel)
DIN 2463 Kaynaklı paslanmaz çelik borular
DIN 2464 Dikişsiz hassas (prezisyon) paslanmaz çelik borular
DIN 2465 Kaynaklı hassas (prezisyon) paslanmaz çelik borular
DIN 17172 Petrol hattı boruları, yanıcı duman ve gaz nakil boruları için dikişsiz çelik çekme boru
DIN 17173 Düşük sıcaklık tokluğuna sahip çeliklerden mamul yuvarlak dikişsiz borular
DIN 17174 Düşük sıcaklık tokluğuna sahip çeliklerden mamul yuvarlak dikişli borular
DIN 17175 Isıya dayanıklı dikişsiz çelik borular
DIN 17177 Isıya dayanıklı dikişli çelik borular
API 5L Petrol hat (nakil boruları)
API 5A Sondaj ve muhafaza boruları (tubing, casing)
API 5B Hat sondaj ve muhafaza boruları (tubing, casing)
BS 1387 Dikişsiz ve dikişli çelik borular, BS 21 boru dişi açılabilir
BS 1775 Dikişsiz çelik borular, mekanik ve mühendislik uygulamaları için
BS 3059 Dikişsiz çelik borular, kazan ve kızdırıcı boruları
BS 3601 Dikişsiz çelik borular, basınç ve genel kullanım amaçlı
BS 3602 Dikişsiz çelik borular, basınç ve ağır şartlar için
ASTM A53  Dikişsiz borular
ASTM A106  Yüksek sıcaklık, servis şartları için dikişsiz çelik borular, ISO şartlarına uygun borular, konstrüksiyonları için ayrıca ASTM A520 ve karbon alaşımlı özel çelik borular için ASTM A530 dikkate alınır.
ASTM A161 Düşük karbonlu ve molibdenli, rafinasyon tesisleri için dikişsiz çelik çekme tasviye boruları. Bunlar, çeşitli tip ısıtıcılar için yüksek sıcaklık ve basınç altında akışkan nakleden borular olup, taşıdıkları akışkanlardan daha yüksek bir fırın sıcaklığına maruzdurlar. Genel şartlar için ayrıca ASTM A450 söz konusudur.
ASTM A179  Soğuk çekme dikişsiz çelik boru, eşanjör, kondanser ve ısı boruları
ASTM A192  Yüksek basınç şartları için karbonlu dikişsiz çelik çekme ve kazan boruları, ISO şartlarına uygun kazan konstrüksiyonları için ayrıca ASTM A520 genel şartlar için ASTM A450 söz konusudur.
ASTM A209  Karbon-molibden alaşımlı dikişsiz çelik çekme kazan ve kızdırıcı boruları, genel şartlar için ayrıca ASTM A450 söz konusudur.
ASTM A210  Orta karbonlu dikişsiz çelik çekme kazan ve kızdırıcı boruları, ISO şartlarına uygun kazan konstrüksiyonları için ayrıca ASTM A520 genel şartlar için ASTM A450
ASTM A333  Dikişsiz ve dikişli çelik borular, düşük sıcaklık şartları için
ASTM A450  Karbon, ferratik-alaşım ve östenitik-alaşımlı dikişsiz çelik çekme borular için genel şartlar (ASTM A161, A192, A209 ve A210)
ASTM A513-5  İçi ve dışı belirli hassasiyette dikişli borular
ASTM A513-6  İç yüzeyi çok temiz borular
ASTM A519  Alaşımsız ve alaşımlı dikişsiz çelik çekme borular
ASTM A520  Proses boruları tatbiki hususlar için ASTM A530 da söz konusudur.
ASTM A524  ISO şartlarına uygun kazan konstrüksiyonları için yüksek sıcaklık servis şartlarında çalışan adi karbonlu dikişsiz çelik çekme borulara ilişkin ilave şartlar (ASTM A106, A192, A210)
ASTM A530  Özel karbon ve alaşımlı çelik borular için genel şartlar (ASTM A106 ve A524)
TS 301  Dikişli veya dikişsiz diş açılabilir çelik borular
TS 302  Dikişsiz hassas çelik borular
TS 346  Genel maksatlar için dikişsiz çelik borular, bunlar boru donanımında cihaz ve depolarda kullanılan, sade karbonlu borulardır.
TS 381  Isı ve basınca dayanıklı dikişsiz çelik borular, bunlar 450 C ısı ve yüksek basınç altında sıvı veya gaz nakleden borulardır.
TS 416  Genel amaçlı dikişli çelik borular
TS 5317  Dikişli kare veya dikdörtgen kesitli borular
Standartların Eşdeğer Tablosu
Malzeme No. ALMANYA Kalite ALMANYA DIN Standartı AMERIKA Kalite AMERIKA ASTM Standartı INGILTERE Kalite INGILTERE BS Standartı FRANSA Kalite FRANSA NF Standartı
1,0254 St.37,0 DIN 1629 Gr. A A 53 S 360 3601 TU E 220 A A 49-112
1,0256 St.44,0 DIN 1629 Gr. B A 53 S 430 3601 TU E 235 A A 49-112
1,0421 St.52,0 DIN 1629 Gr. 3 A 252 50 B 4360 TU 52-b A 49-311
1,0581 St.52,4 - A 252 HFS 5 6323 A 49-212
1,0305 St.35,8 DIN 17175 Gr. FPA A 369 S 320 3059/1 TU 37-c A 49-213
DIN 17175 Gr. A A 53+A 106 HFS 360 3602/1 A 49-215
DIN 17175 A 179 CFS 360 3602/1 A 49-212
DIN 17175 A 192 360 3059/2 A 49-213
1,0405 St.45,8 DIN 17175 Gr. B A 106 HFS 430 3602/1 TU 42-c A 49-215
DIN 17175 Gr. A-1 A 210 CFS 430 3602/1 A 49-213
DIN 17175 Gr. FPA A 369 440 3059/2 A 49-215
1,0481 17 Mn 4 DIN 17175 Gr. C A 106 440 3059/2 TU 48-c A 49-213
DIN 17175 Gr. C A 210 (430) 3602/1 A 49-215
1,0482 19 Mn 5 DIN 17175 - - TU 52-c A 49-213
- - - - - 500 Nb 3602/1 - -
1,5415 15 Mo 3 DIN 17175 - - 243 3059/2 TU 15 D 3 A 49-213
DIN 17175 - - 3606 A 49-215
1,5423 16 Mo 5 VdTUV-Wbl.201 Gr. T1 A 161+A 209 245 3606 - -
VdTUV-Wbl.201 Gr. P 1/FP 1 A 335+A 369 3606 - -
- - - Gr. P2 A 335 - TU 15 CD 2-05 A 49-213
- - - Gr. FP2 A 369 - A 49-215
1,7335 13 CrMo 4 4 DIN 17175 Gr. T 12 A 213 620-440 3606 TU 13 CD 4-04 A 49-213
DIN 17175 Gr. P 12 A 335 620-460 3606 A 49-213
DIN 17175 Gr. FP 12 A 369 620 3606 A 49-213
DIN 17175 A 369 3059/2 A 49-213
1,7380 10 CrMo 9 10 DIN 17175 Gr. T 22 A 199+A 200 622-440 3059/2 TU 10 CD 9-10 A 49-213
DIN 17175 Gr. T 22 A 213 622-490 3059/2 A 49-213
10 DIN 17175 Gr. P 22/FP 22 A 335+A 369 622 3604/3606 A 49-215